Galerija

Tri-partitni sastanci

 

  

Tri - Partitni Sastanak, Decembar 2008:


  

  

Djakovica i Junik, Novembar 2007:

 

  

Prizren, Maj 2007: Kao deo drugog tri-partitnog preglednog sastanka,predstavnici Svedske Vlade i Sida-e na Kosovu , kao i predstavnici MuSPP-a/UN-HABITAT-a posetili su opstinu Prizren. Njih je docekao,zajedno sa ostalim opstinskim zvanicnicima  gradonacelnik opstine,gsp.Eqrem Kryeziu.

  

Pristina, Maj 2007: Drugi tri-partitni pregledni sastanak MuSPP-a

  

Urosevac i Pec, Oktobar 2006: Svedska delegacija i MuSPP/UN-HABITAT posecuju opstine Urosevac i Pec

 

  

Pristina, Oktobar 2006:  Prvi tri-partitni pregledni sastanak MuSPP-a.

 

 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Galerija > Galerija konferencije i... > Tri-partitni sastanci