Galeria

Turneu Kulturor 2009

 

 

 

 

Shtator 2009: Turneu Kulturor nga Juniku në Hoqë të Madhe, përmes Gjakovës dhe Rahovecit

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Galeria > Ngjarjet kryesore UN-Habitat > Turneu Kulturor 2009