Galerija

Turneja Kulture 2009

 

 

 

 

Septembar 2008: Turneja Kulture Junika do Velike Hoce, kroz Djakovice i Orahovca  

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Galerija > Glavni dogadjaji > Turneja Kulture 2009