Partnerët

Donatorët

Në Nëntor të vitit 2011, Qeveria suedeze përmes SIDA-ska përtirë  memorandumin e mirëkuptimit me UN-HABITAT-in me qëllim të implementimit të fazës së tretë të Programit për Mbështetje të Komunavë në Planifikimin Hapësinor në Kosovë - MuSPP3. Më shumë për MuSPP3 në seksionin e “programeve”.  

Më shumë për SIDA-n dhe programet e saj në mbarë botën mund t’i gjeni në webfaqen e Sida-s http://www.sida.se

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Partnerët > Donatorët