Partneri

Donator

U novembru 2011 , švedska vlada preko Sida je obnovila Memorandum o razumevanju sa UN -Habitat-om za implementaciju treće faze  “Program podrške prostornom planiranju opština na Kosovu – MuSPPr” . Više MuSPP3 u " programa " .

Više informacija o ovome možete pronaci na internet stranici Sida-e http://www.sida.se

 

 

 

 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Partneri  > Donator