Programet

LoGo-Programi i Qeverisjes Lokale

UNDP / UN-HABITAT Programi i Qeverisjes Lokale, "Logo" (2000-2001) operonte në gjashtë komuna të Kosovës dhe ishte i përqendruar në ndërtimin e kapaciteteve lokale për planifikim dhe zhvillim në komuna dhe fshatra. Planet zhvillimore komunale ishin hartuar në nivelin e fshatrave dhe lagjeve përmes proceseve konsultative.

 

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Programet > LoGo-Programi i Qeverisjes...