Programi

LoGo-Program Lokalne Uprave

UNDP/ UN-HABITAT, Program Lokalne Uprave, "Logo" (2000-2001) delovao je u sest opstina na Kosovu, a bio je usmeren na izgradnju lokalnih kapaciteta za planiranje i razvoj opstina i sela. Opstinskih razvojni planovi bili su izgradjeni na nivou sela i gradski susedstva preko konsultativnih razvoja.

 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Programi > LoGo-Program Lokalne Uprave