Publikimet

PROGRAMI PËR MBËSHTETJE TË PLANIFIKIMIT HAPËSINOR KOMUNAL NË KOSOVË

PROGRAMI PËR MBËSHTETJE TË PLANIFIKIMIT HAPËSINOR KOMUNAL NË KOSOVË

Shkarko

INTEGRIMI GJINOR NË PLANIFIKIMIN HAPËSINOR: NJË QASJE HAP PAS HAPI PËR KOMUNAT

INTEGRIMI GJINOR NË PLANIFIKIMIN HAPËSINOR: NJË QASJE HAP PAS HAPI PËR KOMUNAT

Shkarko

SHNDËRRIMI I HAPËSIRAVE NË VENDE

SHNDËRRIMI I HAPËSIRAVE NË VENDE

Shkarko

Në fokus

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Prishtinë

Adresa: Ndertesa e Qeverise "Rilindja" Kati 10, Prishtinë, Kosovë
Telefoni: +381 38 20032611;
Faksi: +381 38 224122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Lajmet

 • Konferenca rajonale: Për të Drejtën e Fuqizuar ndaj një Qyteti për të Gjithë duke përmirësuar hapësirën publike dhe sigurinë urbane në Ballkan

  07 dhjetor 2017

  Më 6-7 dhjetor 2017, UN-Habitat dhe UN Women organizuan së bashku një konferencë rajonale ‘Për të Drejtën e Fuqizuar ndaj një qyteti për të gjithë duke përmirësuar hapësirën publike dhe sigurinë urbane’ të mbajtur në Shkup, Maqedoni. Konferenca iu ofroi mundësinë pjesëmarrësve prezantimin e praktikave më të mira rajonale dhe ndërkombëtare dhe njëkohësisht diskutime rreth përmirësimit të hapësirës publike dhe sigurisë urbane në Ballkan, me fokus të veçantë për gratë dhe vajzat. Pjesëmarrësit theksuan nevojën urgjente për qasje gjithëpërfshirëse, të integruar dhe të ndjeshme ndaj çështjes gjinore në sigurinë urbane, dizajnin, planifikimin dhe menaxhimin e hapësirës publike.

 • VLERËSIMI DHE PROGRAMIMI SË BASHKU ME KOMUNAT VERIORE, LEPOSAVIQ, MITROVICË E VERIUT, ZUBIN POTOK DHE ZVEÇAN

  24 nëntor 2017

  Gjatë javës së tretë të nëntorit të vitit 2017, në kuadër të Programit për Zhvillim Gjithëpërfshirës u mbajt punëtoria programatike, e lehtësuar nga UN-Habitat dhe Community Building Mitrovica (CBM), me pjesëmarrjen e më shumë se 35 përfaqësuesve nga komunat partnere të Leposaviqit, Mitrovicës së Veriut, Zubin Potokut dhe Zveçanit, si dhe Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) dhe Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL).

 • Nga vet-vlerësimi drejt programimit të përbashkët të përkrahjes për Skenderaj dhe Vushtrri

  15 shtator 2017

  Javën e kaluar, më 10-14 shtator 2017, në Durrës u mbajtën punëtoritë programore për dy komunat partnere (Skenderaj dhe Vushtrri) të Programit për Zhvillim Gjithëpërfshirës. Qëllimi kryesor i punëtorive ishte njohja e zyrtarëve komunalë nga drejtoritë e ndryshme me rëndësinë e planifikimit hapësinor dhe rolet e tyre përkatëse, veçanërisht kur bëhet fjalë për hartimin dhe zbatimin e dokumenteve të ndryshme të planifikimit. Më konkretisht, këto punëtori kishin për qëllim t'i njoftojnë të gjithë pjesëmarrësit me objektivat e Programit për Zhvillim Gjithëpërfshirës dhe komponentat përkatëse të përshtatura për nevojat e tyre të cilat do të mbështeten nga UN-Habitat, PAX dhe CBM, si dhe marrja e zotimit nga të gjitha palët përkatëse për përkushtim dhe marrje të përgjegjësive gjatë zhvillimit dhe zbatimit të planeve të punës për këto komponente.

 • Punëtoria e para-vizionimit e Programit për Zhvillim Gjithëpërfshirës

  30 qershor 2017

  Më 30 qershor 2017, u mbajt një punëtori e para-vizionimit për të gjithë Partnerët e Programit për Zhvillim Gjithëpërfshirës. Qëllimi i punëtorisë ishte të shkëmbehen përvojat mbi mjetin dhe metodologjinë e vizionimit, përpara zbatimit të kësaj metode në të ardhmen në shtatë komunat partnere: Leposaviq, Mitrovicën Jugore, Mitrovicën Veriore, Zubin Potok, Zveçan, Skenderaj dhe Vushtrri.

 • Programi për zhvillim gjithëpërfshirës: Përfundon punëtoria për dokumentim hartografik

  08 qershor 2017

  Gjatë javës së parë të muajit qershor 2017, UN-Habitat mbajti një sërë punëtorish rreth dokumentimit hartografik për stafin e nivelit qendror dhe atij komunal nga katër komunat me shumicë serbe; Zveçan, Zubin Potok, Leposaviq dhe Mitrovicë e Veriut. Punëtoritë janë pjesë e Programit për zhvillim gjithëpërfshirës , një iniciativë që realizohet nga UN-Habitat dhe agjencitë e saj partnere, PAX dhe Community Building Mitrovica (CBM), në shtatë komuna.

 • Mbahet trajnimi për GIS për ekipet e planifikimit komunal në veri të Kosovës

  30 maj 2017

  Në fund të muajit maj 2017, UN-Habitat ka mbajtur një trajnim njëditor për Sistemin e Informacionit Gjeografik (GIS) në partneritet me Institutin për Planifikim Hapësinor në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH). Trajnimi hyrës për WebGIS (gjeo-portal) dhe QGIS u mbajt më 30 maj nga një ekspert i GIS nga MMPH. Trajnimi u realizua në kuadër të Programit për zhvillim gjithëpërfshirës , një program katërvjeçar i cili zbatohet bashkërisht nga UN-Habitat, PAX dhe Community Building Mitrovica (CBM).

 • Profili komunal dhe gjinia në komunat veriore

  03 mars 2017

  Fillimi i marsit u shënua me një sërë takimesh të suksesshme bilaterale dhe fokus grupe, si pjesë e aktiviteteve të planifikuara në lidhje me " Analizen Gjinore 'specifike për veriun e Kosovës. Këto aktivite janë në kuader të programit '' Nxitja e zhvillimit gjithëpërfshirës dhe qeverisjes së mirë në rajonin verior të Kosovës" e bashkë-zbatuar nga UN-Habitat dhe PAX / Community Building Mitrovicë

Më shumë lajme

You have an old version of Flash Player. Download the new version.