Programi

Aktivnosti

Aktivnosti programa su konkretno fokusirane na sledece ciljeve:

 

  • Pružanje pomoci opštinama u izradi opštinskih i urbanistickih planova razvoja na inkluzivan, ucesnicki nacin koji vodi racuna o pitanjima polova kroz pružanje pomoci i usmeravanje opštinskih organa koji se bave planiranjem u toku njihovog rada na planovima, lokalnim vladinim zvanicnicima, organizacijama gradjanskog društva i privatnom sektoru;
  • Jacanje dijaloga izmedju opštinskog i centralnog nivoa o pitanjima koja se ticu politike na lokalnom nivou, zakonodavnih pitanja i pitanja planiranja u cilju povecanja uskladjenosti u oblasti inkluzivnog, strateškog i na akciju orijentisanog prostornog planiranja;  
  • Izgradnja kapaciteta medju organizacijama gradjanskog društva i privatnog sektora da aktivno ucestvuju u postizanju konsenzusa o planiranju prostornog razvoja na opštinskom nivou i da bi bili informisani partner za lokalne uprave u procesu planiranja, pri cemu se zalažu za potrebe konkretnih socijalnih grupa, i muškaraca i žena, decaka i devojcica, kao deo prakse dobrog upravljanja;
  • Podrška planiranju akcija i pomocu u razvoju pilot akcionih projekata koji su identifikovani u procesu planiranja.

     

 

 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Programi > Program Pomoci Prostornom... > Aktivnosti