Galerija

Konferencije

  

Pristina, 31 Octobar 2007: Konferencija za javni prevoz: organizacija, politike i planiranje

 

  

Pec, 19. april 2007. godine: Održano je kratko informisanje o trenutnom stanju opštinskog i urbanog planiranja na Kosovu. Konferencija je održana radi zakljucivanja postupka odobravanja opštinskog i urbanog razvojnog plana Peci 

 

  

Njujork, Oktobar 2006. godine: MuSPP/UN-HABITAT kancelarija na Kosovu je bila jedan od 3000 predstavnika nevladinih organizacija, UN agencija i vladinih zvanicnika iz 90 zemalja koji su se sakupili u Glavnom štabu Ujedinjenih Nacija u Njujorku radi 59. DPI/NVI godišnje konferencije.

 

  

Istanbul, 14-18. septembar 2006. godine: MuSPP/UN-HABITAT Kosovo zajedno sa delegacijom od dva planera iz Opštine Mitrovica je ucestvovao na 42. ISOCARP Kongresu za planiranje.

 

  

Priština, 27-28. septembar 2006. godine: Kosovski i medjunarodni strucnjaci, predstavnici centralnih i lokalnih vladinih tela, organizacije iz civilnog društva i poslovne zajednice su tokom Regionalne konferencije o dobrom urbanom upravljanju razgovarali o širokom spektru pitanja.

 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Galerija > Galerija konferencije i... > Konferencije