Publikacije

Opis poslova i zadataka za konsultanske usluge - Strateske Procena Uticaja na Zivotnu Sredinu

Abstrakt:

Godina publikacije: Decembar 2014

Otvori PDF

Smernice za izradu Strateske Procene Uticaja na Zivotnu Sredinu

Abstrakt: Ove smernice su rezultat iskustva programa MuSPP na Kosovu u pružanju podrške procesima prostornog i ekološkog planiranja. One imaju za cilj pružanje pomoći centralnim i lokalnim vlastima davanjem preporuka za sprovođenje Strateške procene uticaja na životnu sredinu (SPUŽS) na Kosovu, posle unošenja Direktive Evropske Unije 2001 za SPUŽS u kosovsko zakonodavstvo, a posebno kada se radi o procesima prostornog planiranja. Ove smernice su urađene tako da podstiču korisnike da uzmu u obzir ekološke uticaje planova i programa u specifičnim kontekstima prostornog planiranja. Zaključci iz prvih procesa izrade SPUŽS-a na Kosovu su postavili osnov za smernice i obezbedili lekcije koje su relevantne drugim zajednicama, na Kosovu i u regionu Balkana, pošto one uzimaju u obzir različite opcije za ekološko planiranje i integrisano planiranje razvoja. Pored ocene plana, ekološka procena u kontekstu Kosova treba da omogući podizanje svesti o ekološkim pitanjima u planiranju. Ona takođe obuhvata niz pratećih mera praćenja i ublažavanja koje opštine dalje treba da razvijaju kada sprovode svoje lokalne planove razvoja kao deo integrisanog pristupa efikasnom održivom planiranju razvoja. Kao podrška ovih smernica su također uključeni sledeći primeri izveštaja SPUŽS-a: Izveštaj o SPUŽS za RPO Mamuša Izveštaj o SPUŽS za RPO Parteš Izveštaj o SPUŽS za RPO Prizren

Godina publikacije: Decembar 2014

Otvori PDF

Izvestaj o Strateskoj Proceni Uticaja na Zivotnu Sredinu za Razvojni Plan Opstine_Opstina Partes

Abstrakt:

Godina publikacije: Decembar 2014

Otvori PDF

Lokalni Plan Upravljanja Cvrstim Otpadom_Slucaj Opstine Elez Han

Abstrakt: Lokalni plan upravljanja čvrstim otpadom (LPUČO)predstavlja još jedan obavezan planski dokument koji proizlazi iz Zakona o Otpadu br. 04/L-060 koji mora da se uskladi sa Strategijom republike Kosova o upravljanju otpadom (2012-20121) i nadovezajućeg Akcionog Plana za period 2013-2017. Kao posledica, Opština Elez Han uz podršku MuSSP-a je revidirala svoj LPUČO da bi bio u skladu sa zahtevima novog zakonodavstva. Stoga, ovaj LPUČO pruža pristup koji bi mogao da posluži kao primer za kosovske opštine tokom izrade i revizije svojih planova. Plan analizira trenutno stanje, postavlja ciljeve i određuje mere za prikupljanje, upravljanje i postupanje otpadom( uključujući reciklažu i kompostiranje) mogućnosti financiranja( uključujući plan za pokrivanje troškova) i naposletku postavlja neke smernice za uredbe i njihovo sprovođenje. Na taj način ona takođe služi kao vodič za smanjenje, upravljanje, i odlaganje otpada tokom građevinskih radova, restauracije, ili zemljanih radova.

Godina publikacije: Decembar 2014

Otvori PDF

Izvestaj o Studiji Drveca i Upravljanju Zelenilom

Abstrakt: Izveštaj ispituje niz slučajeva Projekata Kapitalnih Investicija, u smislu očuvanja, unapređenja i upravljanja zelenilom, a kao rezultat pruža niz propratnih zadataka i preporuka, koji će ubuduće služiti kao smernice za povećanje zelene infrastrukture i njenim upravljanjem u urbanim sredinama širom Kosova.

Godina publikacije: Decembar 2014

Otvori PDF

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Publikacije > ZBIRKA PRAKTIČNIH... > Planiranje I Upravljanje...