Programi

Pregled

Program podrške prostornom planiranju opština (MuSPP) koji finansira švedska vlada preko Švedske agencije za medjunarodni razvoj i saradnju (Sida), podržava šest sekundarnih opština kroz svakodnevno intenzivno savetovanje i usmeravanje u toku rada na pripremi opštinskih i urbanistickih planova, uz istovremeno pružanje pomoci Ministarstvu za životnu sredinu i prostorno planiranje i organizacijama gradjanskog društva da podržavaju i aktivno ucestvuju u ovom procesu.

 

Koncept programa je razvijen kroz postojece metodologije UN-HABITAT-a za njegovo sprovodjenje u tesnoj saradnji sa ciljnim opštinama da bi se obezbedilo njihovo potpuno vlasništvo nad planiranim aktivnostima i odgovornost za njihovu primenu uz savet i usmeravanje koje pruža UN-HABITAT.

 

Potpisivanjem Memoranduma o razumevanju u opštinama je pocelo pružanje pomoci u vezi izrade planova.

 

Donator: Program podrške prostornom planiranju opština (MuSPP) finansira švedska vlada preko Švedske agencije za medjunarodni razvoj i saradnju (Sida).

 

Partneri u programu:Glavni partneri: Ministarstvo za životnu sredinu i prostorno planiranje, šest partnerskih opština: Uroševac, DJakovica, Gnjilane, Mitrovica, Pec i Prizren u tesnim konsultacijama sa Udruženjem kosovskih opština i Ministarstvom za lokalnu upravu.

 

Trajanje: Novembar 2005 – oktobar 2007. Program se nasatavlja do Aprila 2008.

 

 

 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Programi > Program Pomoci Prostornom... > Pregled