Programi

KCSP - Program za Podrsku Kosovskog Katastra

Program UN-HABITAT-a za Podrsku Kosovskog Katastra, KCSP (2000-2003) doveo do uspostavljanja Kosovske Katastarske Agencije (KKA), kao polu-autonomnu instituciju pod Administrativnom upustvu 2000/14. Mandat KKA bila je za izgradnju tehnickih i upravnih kapaciteta u upravljenju zemljistem na centralnom i lokalnum nivou, i izgradnja katastarskog zemljista, unistena za vreme rata. Оdnos izmedju razvoj katastra i razvoj prostornog planiranja je jasan i kritican za pravilno planiranje i racionalno koriscenje zemljista i drugih resursa.


Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Programi > KCSP - Program za Podrsku...