Programi

Podsticanje inkluzivnog razvoja i dobrog upravljanja na severu Kosova (Sept. 2016. - Avg. 2020.)

Program Podsticanje inkluzivnog razvoja i dobrog upravljanja na severu Kosova (Program inkluzivnog razvoja) ima za cilj olakšavanje uklapanja opština sa severa Kosova u okvir planiranja za celo Kosovo, jačanje društvenog ugovora preko mobilizacije civilnog društva i javnog dijaloga i podsticanje integracije podržavanjem dijaloga i saradnje lokalnog i centralnog nivoa, kao i dijaloga i saradnje između opština, uključujući preko praktičnih poboljšanja u  infrastrukturi i pružanju usluga. Projekat je izrađen na zahtev Vlade Kosova, a finansira ga Švedska agencija za razvojnu saradnju (SIDA). Projekat zajednički sprovode UN-Habitat, PAX i Izgradnja zajednice Mitrovice (CBM), u saradnji sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja (MŽSPP), Ministarstvom administracije lokalne samouprave (MALS), kao i zainteresovanim lokalnim organima vlasti u Leposaviću, Južnoj Mitrovici, Severnoj Mitrovici, Zubinom Potoku, Zvečanu, Srbici i Vučitrnu.

Cilj: Podsticati inkluzivni razvoj i dobro upravljanje na severu Kosova preko podrške integracije u kosovski okvir planiranja, uz snažan demokratski nadzor, dijalog lokalnog i centralnog nivoa i međuopštinsku saradnju.

Ključni partneri: UN-Habitat i PAX (vodeće agencije za sprovođenje); opštine; MŽSPP i MALS; CBM i Mitrovački regionalni monitoring tim (MRMT).

Za novosti o ovom projektu na društvenim medijima, molimo posetite fejsbuk stranicu programa .

Kontakt informacije kancelarije:
UN-Habitat Kosovo
Zgrada ministarstva „Rilindja"
10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 20032611
Faks: +381 38 224122
info@ unhabitat-kosovo.org
www.unhabitat-kosovo.org
www.unhabitat.org

 

 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Programi > Program Inkluzivnog Razvoja