Programi

UPMP - Program Urbanskog Upravlajnja i Planiranja

Program Urbanskog Upravlajnja i Planiranja , UPMP (2002 - 2003) finansiran od Vlade Holandije. Ovaj program je imao usku saradnju sa Ministarstvom Zivotne Sredine i Prostornog Planiranja. Igrala je vaznu ulogu u razvoju novog zakona planiranja na Kosovu i podrzavao prve korake za stvaranje Instituta na Centralnom nivou za stratesko prostorno planiranje. Druga vazna komponenta programa bila je njegovo opredeljenje za buduce planiranje u 30 opstina na Kosovu, i razvijanju mogucnosti polova u upravljanje opstina na Kosovu. Program je sadrzio i obuku urbanih planera na pristup i sprovodjenje strateskog planiranja, kroz prostorno planiranje i okvir upravljanja.

 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Programi > UPMP - Program Urbanskog...