Galerija

Studijske posete

  

  

Švedska – Lund, 20-23. novembar 2006. godine: MuSPP Uroševac se sastao sa Lundom. Ideja o „Centru za mobilnost“ je dobar korak ka poboljšanju života gradjana“ – Dugagjin Etemi (Glavni izvršni referent, Uroševac).

 

  

  

  

Slovenija, 7 – 11. novembar 2006. godine: Republika Slovenija je ugostila delegaciju MuSPP-a.

 

 

 

 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Galerija > Galerija konferencije i... > Studijske posete