O nama

Istorijat

Kada je Habitat osnovan 1878. godine, posle sastanka u Vankuveru poznatog kao Habitat I, urbanizacija i njene posledice nisu bile toliko znacajne u planu rada Ujedinjenih nacija koje su stvorene više od tri decenije pre toga, kada je dve trecine covecanstva još uvek bilo ruralno. Od 1978. do 1997. godine, uz slabu podršku i neusredsredjen mandat, Habitat se prakticno sam borio medju multilateralnim organizacijama da spreci i ublaži probleme koji su poticali iz ogromnog urbanog rasta, narocito u slucaju gradova u zemljama u razvoju. Od 1997. do 2002. godine, do kada je pola sveta postalo urbano, UN Habitat – vodjen Habitat Agendom i Milenijumskom deklaracijom – doživeo je snažnu revitalizaciju, koristeci svoje iskustvo da indentifikuje nastajuce prioritete za održivi urbani razvoj i da nacini potrebne ispravke u pravcu delovanja.

 

Ujedinjene nacije su 1996. godine odrzale drugu konferenciju o gradovima, Habitat II, u Istanbulu, u Turskoj, da bi procenili kakav je napredak postignut u toku dve decenije od sastanka u Vankuveru i postavili nove ciljeve za novi milenijum. Politicki dokument koji je proistekao iz ovog „Urbanog samita“ i koji je usvojila 171 zemlja je poznat pod imenom Habitat Agenda i sadrzi preko 100 mera i 600 preporuka.

 

Prvog januara 2002. godine, mandat agencije je ucvršcen a njen status je podignut na nivo potpuno razvijenog programa sisema UN-a u Rezoluciji A/56/206 Generalne skupštine UN-a. U toku je rad na kljucnim preporukama i usavršavanju plana rada kao skupovima strategija za ostvarivanje ciljeva i zadataka urbanog razvoja i stambenog smeštaja Milenijumske deklaracije, koja predstavlja razvojni plan rada Ujedinjenih nacija u sledecih 15 do 20 godina. Zahvaljujuci ovoj revitalizaciji UN-HABITAT je direktno dospeo u glavni tok razvojnig plana rada Ujedinjenih nacija za smanjenje siromaštva uz modernizovanu i efektivnu strukturu i osoblje, kao i relevantniji i usredsredjeniji skup programa i prioriteta.

 

Preko ove agende UN-HABITAT doprinosi ostvarivanju opšteg cilja sistema Ujedinjenih nacija, a koji se odnosi na smanjivanje siromaštva i promovisanje odrzivog razvoja. Njegov skup partnera se prostire od vlada i lokalnih vlasti pa sve do širokog medjunarodnog sektora nevladinih organizacija i grupa civilnog društva.

 

 

 

 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > O nama > UN-HABITAT HQ > Istorijat