Publikacije

Smernice za upravljanje Projektima Kapitalnih Investicija

Abstrakt: PKI su važna oblast podrške MuSPP-a, t.j. vidljiv rezultat koji prizlazi iz procesa prostornog planiranja. Puno toga je urađeno, naročito u pogledu ’stvaranja’ mesta. Ove smernice su zasnovane na naučenim lekcijama MuSPP-a i imaju za cilj obezbeđivanje niza praktičnih saveta za ciklus PKI-a. Identifikacija, projektovanje, sprovođenje i održavanje PKI-a je kompleksan proces koji uključuje ne samo opštinsko osoblje, već i poslovnu zajednicu, druge vladine i nevladine organizacije, kao i civilno društvo. Ove smernice tipa korak-po-korak sadrže korisne i praktične informacije o ulogama i odgovornostima svih zainteresovanih strana u procesu, o metodološkim alatima i hronološkim zadacima, kao i odgovarajuće kontrolne liste koje obezbeđuju da PKI bude realizovan od A do Ž. Neke studije slučaja u partnerskim opštinama MuSPP-a donose dodatnu perspektivu u demonstraciji uspeha ovog procesa.

Godina publikacije: Decembar 2014

Otvori PDF

Pretvaranje prostora u mesta - Prirucnik

Abstrakt: Kao dopuna za ’Smernice za upravljanje Projektima kapitalnih investicija’, ovaj priručnik opisuje ključne karakteristike projekta ’dobrih javnih mesta’, predstavljajući neke globalne koncepte i lokalne primere. On svakako ima za cilj stimulisanje diskusija, ideja, kolektivnog razmišljanja i podizanje svesti među donosioca odluka o ’stvaranju mesta’ u odnosu na ’održavanje prostora’. Priručnik jasno objašnjava šta je to stvaranje mesta i iznad svega kako stvaranje mesta utiče na život ljudi i kako to može da se postigne. Priručnik razvija neke projektantske principe i tehnike i sadrži izražajne i inspirativne primere koji su inicirani u PKI-a a koji su realizovani u partnerskim opštinama MuSPP-a.

Godina publikacije: Decembar 2014

Otvori PDF

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Publikacije > ZBIRKA PRAKTIČNIH... > Projekti Kapitalnih...