Programi

GDPP - Program za Razvoj Planiranja i Upravljanja

Program za Razvoj Planiranja i Upravljanja, GDPP је finansiran od strane holandske vlade, poceo je 2003 godine i trajao do 2005. Ciljevi ovog programa su bili usmereni na nasatavak podrske za dalje jacanje svih tri nivoa prostornog planiranja na Kosovu, odrzavajuci spoj sa Zakonom o Prostornim Planiranjem. Ovaj program ucklucuje izgradnju kapaciteta na intenzivan nacin u centralnom i lokalnom nivou za postupanje prostornog planiranja na sveobuhvatan nacin. Cilj je bio da se konsolidiraju novi pristupi planiranja, politike i zakonodavstvo i sto ih vise sveobuhvatiti za zemljama u regionu i druge delove Evrope.

 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Programi > GDPP - Program za Razvoj...