O nama

Izvrsni Direktor


Joan Clos

Bivsi gradonacelnik Barcelone, Huan Klos, ima dugu karijeru u spanskoj vladi, na lokalnom i naconalnom nivou. U periodu od 2006. do 2008. godine bio je ministar industrije, turizma i trgovine u vladi Hoze Luisa Rodrigeza Zapatera. Pre toga, u periodu od 1997. do 2006. godine, Huan Klos je u dva mandata bio gradonacelnik Barselone. Trenutno je ambasador u Republici Turskoj i Azerbejdzanu.

Biografija
Posto je diplomirao medicinu sa kvalifikacijama za oblast javnog zdravlja, Huan Klos je u opstinskoj upravi Barselone obavljao funkciju direktora za javno zdravlje 1979. godine. U ovom periodu on je ucestvovao u konceptualizaciji zakona o opstem zdravstvenom osiguranju koji je doveo do uvodenja spanskog nacionalnog zdravstvenog sistema.

Klos je kao savetnik u periodu izmedu 1983. i 1987. godine bio poznat po poboljsanju opstinske uprave i po iniciranju urbanistickih projekata obnove. Konkretno on je upravljao regeneracijom Ciutat Vella (centralni distrikt u Barceloni) kroz niz sveobuhvatnih intervencija koje su ukljucivale finansijske i socijalne investicije i jacanje urbanih kapaciteta.

Kao zamenik gradonacelnika u dva mandata od 1991. godine, Klos je reorganizovao ekonomske i finansijske strukture gradske vecnice u Barseloni tako da odgovora izazovima olimpijskih igara. On je takode ucestvovao u osnivanju finansijskog programa za dalje investicije posle olimpijskih igara.

Gradonacelnik Barselone
U toku svog mandata na funkciji gradonacelnika od 1997. do 2006. godine, Huan Klos je realizovao dalekosezne investicione programe za grad Barselonu. Jedan od najambicioznijih projekata bio je dizajniranje i priprema projekta Barselona 22 koji je imao za cilj renoviranje industrijskih i tehnoloskih zona grada. Renovirano je dodatnih 250 hektara zemljista u jednoj od najsiromasnijih oblasti i izgradeni su stambeni objekti, hoteli i kancelarije. 2004. godine tu je odrzan prvi Forum kulture, kao i drugi Svetski urbani forum Ujedinjenih nacija.

Pored rada u opstinskoj upravi Barselone, Huan Klos ima znacajno regionalno i medunarodno iskustvo. Pomagao je u osnivanju Regionalnog konzorcijuma za javni transport gde je bio zaduzen za upravljanje i koordinaciju javnog transporta, kada je uveden zajednicki sistem naplate karata za preko 5 miliona stanovnika u oblasti koja se proteze na preko 3,500 kvadratnih kilometara. Klos je takode doneo Metropoliten plan za upravljanje urbanim otpadom koji je doveo do zatvaranja smetlista u Garafu, pri cemu su osnovane cetiri stanice za recikliranje otpada.

Na medunarodnom nivou, 1998. godine, Huan Klos je izabran za predsednika Metropolisa, medunarodne mreze gradova. 2000. godine izabran je za predsednika Svetskog udruzenja gradova i lokalnih uprava (WACLAC). U periodu od 2000. do 2007. godine bio je predsedavajuci Savetodavnog komiteta Ujedinjenih nacija za lokalne uprave (UNACLA). 2004. godine imenovan je za zamenika predsednika Ujedinjenih gradova i lokalnih uprava (UCLG). U periodu od 1997. do 2003. godine bio je clan Saveta evropskih opstina i regiona, (CEMR).

Ministar industrije i turizma
Kao ministar industrije i turizma u vladi premijera Zapatera, od 2006. do 2008. godine, Huan Klos je racionalizovao Iberijsko trziste energije u skladu sa politikama Evropske unije. To je ukljucivalo zakljucivanje bilateralnih sporazuma izmedu Spanije i Francuske o poboljsanju prenosnih kapaciteta za elektricnu energiju. U tom periodu, izmedu ostalih inicijativa, instalirano je preko 17,000 Mw obnovljive energije iz vetra.

Nagrade
U toku svog mandata na funkciji gradonacelnika, Huan Klos je dobio vise nagrada, ukljucujuci zlatnu medalju Kraljevskog instituta britanskih arhitekata za transformaciju Barselone 1999. godine. Takode, 2002. godine dobio je nagradu UN-HABITAT Scroll of Honour Award za svoj doprinos ohrabrivanju globalne saradnje izmedu lokalnih organa i Ujedinjenih nacija.

Licni podaci
Huan Klos je roden u Parets del Valles (Barselona) 29. juna 1949. godine. Ozenjen je i ima dvoje dece. Diplomirao je na Autonomnom univerzitetu u Barseloni (UAB) u oblasti medicine. Kasnije je specijalizirao javno zdravlje i epidemiologiju na Univerzitetu u Edinburgu (Skotska).

 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > O nama > Izvrsni Direktor