O nama

Nadzor

Svake dve godine, rad i odnose UN-HABITAT-a sa njegovim partnerima detaljno pregleda Upravni savet sastavljen od 58 drzava clanica. To je forum vlada na ministarskom nivou tokom kog se utvrdjuju smernice i budzet organizacije za period od naredne dve godine.

 

Upravni savet podnosi izveštaj Generalnoj skupštini preko Ekonomskog i socijalnog saveta koji koordinira rad pomocnih tela Generalne skupštine. Vlade imaju predstavnije u Najrobiju sa kojima se viši zvanicnici UN-HABITAT-a redovno sastaju tokom cele godine u Komitetu stalnih predstavnika.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > O nama > UN-HABITAT HQ > Nadzor