Publikacije

Prirucnik za Vizioniranje

Abstrakt: Priručnik pruža dobro razumevanje uloge i procesa vizioniranja kao učesničkog alata u planiranju. Priručnik detaljno istražuje pojam ’vizioniranja u zajednici’ koristeći niz načela, instrumenata i smernica, uglavnom zasnovanih na međunarodnoj literaturi i iskustvima iz najbolje prakse. On opisuje različite načine i korake za uspostavljanje vežbe ili radionice vizioniranja, uključujući najsavremenije metode i tehnike sa dokazanim rezultatima. Dokument takođe predstavlja praksu vizioniranja na Kosovu npr. primeri istražujući rezultate i (in)direktne implikacije za nadležne organe za prostorno planiranje i korisnike, i najvažnije prikazujući lekcije koje treba naučiti u smislu ’zašto, kako, i zbog čega?’.

Godina publikacije: Decembar 2014

Otvori PDF

Smernice za Ucesce Javnosti u Prostornom Planiranju

Abstrakt: Smernice o uključivanju civilnog društva u proces prostornog planiranja su prvenstveno namenjene članovima organa vlasti na centralnom i lokalnom nivou, koji će biti direktno uključeni u proces izrade prostorne planske dokumentacije na učesnički, sveobuhvatan i rodno osetljiv način. One su takođe namenjene poboljšanju znanja i kapaciteta onih koji rade u oblasti urbanističkog upravljanja i planiranja gradova, putem poboljšanja i pomaganja institucionalizacije takvih učesničkih pristupa. Smernice takođe mogu da služe kao izvor informacija drugim učesnicima. One čine deo šireg dokumenta koji se bavi zakonskim zahtevima koje moraju da ispune dokumenti prostornog planiranja, onako kako to predviđa Zakon o prostornom planiranju i prateći podzakonski akti. Namera je da se te smernice učine što je više moguće praktičnijim, ali takođe i da predstavljaju neku teoriju koja može da bude korisna onima koji ranije nisu imali mogućnost da se bave pitanjima učestvovanja javnosti.

Godina publikacije: Decembar 2014

Otvori PDF

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Publikacije > ZBIRKA PRAKTIČNIH... > Ucesnicki i Sveobuhvatni...