Galerija

Proslava Svedskog Dana Habitata 2006 u Gnjilanu i Pec