O nama

Strategija

Strategije za smanjenje urbanog stanovništva poticu od poznavanja aktuelnih prilika i kretanja (na primep, urbanizacije, globalizacije, širenja sirotinjskih kvartova i velikih nepravdi urbanog zivota) i od normi i principa koji usmeravaju reakciju Ujedinjenih nacija na ove prilike. Ove norme i principi ukljucuju, izmedju ostalog, odrzivi urbani razvoj, adekvatni stambeni smeštaj za sve, poboljšanje zivota stanovnika sirotinjskih kvartova, pristup pijacoj vodi i sanitarijama, ukljucenje u društvene tokove, zaštitu zivotne sredine i razlicita ljudska prava. Uz iskustvo i poznavanje dolazi i uvidjanje cinjenice da su urbani i stabmeni finansijski mehanizmi neophodni za smanjenje siromaštva, kao i da se vrlo malo toga moze postici bez udruzenih napora u vidu partnerstva.

Imajuci na umu ove imperative i uz vecu usredsredjenost na urbano siromaštvo i narocino na sirotinjske kvartove kao najuocljiviji vid ispoljavanja urbanog siromaštva u okvoru ukupnog procesa urbanizacije, strateška vizija UN-HABITAT-a je poboljšana, pri cemu je više paznje posveceno menadzmentu znanja, finansiranju stabmenih i ljudskih naselja i narocito strateškim partnerstvima. Ova proširena strateška vizija je i napredna i pregmaticna, buduci da je dosledna socijalnim normama i politickim principima, kao i mandatima i mogucnostima UN-HABITAT-a i ciljevima njegovih partnera.

 

Njeni osnovni elementi su:

 

·         Menadzment znanja i izveštavanje, kojima se širi i globalno znanje o urbanom razvoju, stambenom smeštaju i siromaštvu i prati napredak u sprovodjenju Habitat Agende;

 

·         Zastupanje normi za odrzivu urbanizaciju i smanjenje urbanog siromaštva, koje se ostvaruju kroz globalne kampanje i više globalnih programa;

 

·         Tehnicka saradnja na povezivanju normi i ciljeva kampanja/programa sa aktivnostima za smanjenje urbanog siromaštva u ugrozenim podrucjima;

 

·         Inovativno finansiranje za urbanizaciju i specificne potrebe za stambenim smeštajem urbanog siromašnog stanovništva; i

 

·         Strateška partnerstva u cilju raspodele sredstava i koordinacije akrivnosti medjunarodnih programa koji rade na ostvarivanju slicnih ciljeva.

 

 

 

 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > O nama > UN-HABITAT HQ > Strategija