Partneri

Centralna vlada

U aprilu 2006. godine potpisivanjem Memoranduma o razumevanju (MoR), Ministarstvo za životnu sredinu i prostorno planiranje (MSPP), šest sekundarnih gradova i UN-HABITAT na Kosovu dogovorili su se da saradjuju u sprovodjenju programa koji finansira švedska vlada pod nazivom “Program podrške prostornom planiranju opština – MuSPP”.

 

MuSPP je treci partnerski program MSPP i UN-HABITAT-a. Više informacija o MSPP možete pronaci na zvanicnoj internet stranici www.ks-gov.net/mmph

 

 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Partneri  > Centralna vlada