O nama

UN-HABITAT u Jugo-Istocnoj Evropi

Program jacanja regionalnih kapaciteta u oblasti urbanistickog razvoja i stambenih pitanja u jugoistocnoj Evropi (2007-2010)
U septembru 2004. godine zemlje zapadnog Balkana potpisale su 'Becku deklaraciju o neformalnim naseljima u jugoistocnoj Evropi' kojom su se obavezale da preduzmu mere u vezi ovog pitanja i da iniciraju i sprovedu reforme u širem kontekstu održivog razvoja i socijalnog smeštaja.

Na Beckoj ministarskoj konferenciji je takodje dogovoreno da se razvije instrument za jacanje kapaciteta i pripremi predlog koherentnog programa za region jugoistocne Evrope. Pakt stabilnosti je okupio specijaliste za stambena pitanja i urbani menadžment iz zemalja jugoistocne Evrope, iz medjunarodnih organizacija, UN-HABITAT-a, EIB, CEB i zainteresovanih zemalja clanica EU na izradi strategije i uspostavljanju partnerstva za izradu 'Programa jacanja regionalnih kapaicteta za urbani razvoj i stambena pitanja u jugoistocnoj Evropi'.

Zbog odsustva kljucnih institucija EU koje su odgovorne za pitanja koja se ticu urbanog razvoja i stanovanja, dogovoreno je da UN-HABITAT bude glavna agencija za sprovodjenje ovog programa jacanja regionalnih kapaciteta. Pakt stabilnosti i UN-HABITAT su stupili u formalni sporazum o saradnji u januaru 2006. godine kojim su predvidjene aktivnosti na izradi programa u 2006. godini, kao i sprovodjenje programa u regionu.

Pošto su ucesnici iz jugoistocne Evrope i medjunarodne finansijske institucije usvojili program, došlo je do odvijanja mnogih aktivnosti. Nacionalne radionice su organizovane u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i na Kosovu. Regionalna radionica nacionalnih udruženja opština održana je u Skoplju na kojoj su razmatrane potrebe za razvojem kapaciteta iz urbanog menadžmenta što je dovelo do usvajanja zajednicke deklaracije. Uspostavljen je privremeni mehanizam za sprovodjenje. Predloge za demo projekte su podnele pet vlada zemalja jugoistocne Evrope, a 2 predloga je izabrao Upravni odbor. Najnovija inicijativa u okviru ove inicijative je Cetvrti sastanak za preispitivanje Becke deklaracije koji je održan u Beogradu (23-24 novembar 2006. godine) i koji je bio fokusiran na dalji razvoj pilot projekata i dalje sprovodjenje aranžmana.

Više informacija možete pronaci na internet stranici: http://www.stabilitypact.org/humi 

 

 

 

 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > O nama > UN-HABITAT u Jugo-Istocnoj...