Vesti i dogadjaji

Održana je obuka za GIS sa opštinskim timovima za planiranje na severu Kosova

Krajem maja 2017. godine UN-Habitat je u saradnji sa Institutom za prostorno planiranje pri Ministarstvu za životnu sredinu i prostorno planiranje (MŽSPP) održao jednodnevnu obuku za Geografski informacioni sistem (GIS). Uvodna obuka za WebGIS-u (geo-portal) i  QGIS-u je 30. maja održana od strane stručnjaka za GIS iz MŽSPP-a. Obuka je održana u okviru Programa za sveobuhvatni razvoj , četvorogodišnjeg programa koji zajednički realizuju UN-Habitat, PAX i Community Building Mitrovica(CBM).

Učesnici su bili službenici na centralnom nivou i nivou opštine iz četiri opštine sa većinskim srpskim stanovništvom, Zvečan, Zubin Potok, Leposavić i Severna  Mitrovica. Svi učesnici su imali različite obrazovne profile i nivoe radnog iskustva. Tokom obuke o GIS-u, opštinsko osoblje i odabrani službenici iz MŽSPP-a stacionirani na severu imali su priliku da se upoznaju sa softverom i da ga primene u praksi u okviru svojih opština. Nakon završetka obuke, nekoliko učesnika je izrazilo svoju želju za nastavkom razvoja svojih veština u korišćenju digitalnih alata za mapiranje.

Obuka za GIS je prvi korak u Brzoj dokumentaciji i proceni prostorne i sektorske situacije. Sledeći korak je niz radionica o kartografskoj dokumentaciji, na kojima će učesnici kreirati registre objekata i mreža u njihovim opštinama. Cilj ovih vežbi je kreiranje kataloga za buduće intervencije u okviru prostornog i sektorskog planiranja, čime će se stvoriti osnova za izradu opštinskih razvojnih planova.

Program Podsticanje sveobuhvatnog razvoja i dobrog upravljanja na severu Kosova finansira Švedska agencija za razvoj i saradnju (SIDA). Cilj programa je jačanje opštinskih kapaciteta za planiranje i promovisanje načela dobrog upravljanja, kao što su transparentnost i odgovornost, u odgovarajučim administracijama lokalne samouprave. Pored toga, ova inicijativa nastoji da ojača društvenu vezu preko mobilizacije civilnog društva i javnog dijaloga, kao i da podrži poboljšanja u pružanju javnih usluga preko pojačane komunikacije i koordinacije između opština i lokalne-centralne vlade.

Za novosti objavljene na društvenim medijima, posetite Fejsbuk stranicu „Program za inkluzivni razvoj" .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Medija Centar > Vesti i dogadjaji