Vesti i dogadjaji

Program sveobuhvatnog razvoja: Završene radionicekartografske dokumentacije

Tokom prve nedelje juna 2017., UN-Habitat je održao niz radionica za kartografsku dokumentaciju za službenike  sa centralnog nivoa i nivoa opština iz četiri opštine sa većinskim srpskim stanovništvom, Zvečan, Zubin Potok, Leposavić; i Severna Mitrovica. Radionice su deo Programa za sveobuhvatni razvoj , inicijative koju sprovodi UN-Habitat i njene partnerske agencije PAX i Community Building Mitrovica(CBM) u sedam opština.

Radionice o kartografskoj dokumentaciji su se održale između 1. i 8. juna. Sesije čine deo Brze dokumentacije i procene prostorne i sektorske situacije, skupa aktivnosti koje če dovesti do sveobuhvatnog kataloga prostornog i sektorskog planiranja, koji če poslužiti kao osnova za buduće intervencije planiranja u četiri opštine sa većinskim srpskim stanovništvom.

Pored čanova opštinskih službenika, na svim radionicama kartografske dokumentacije učestvovali su i službenici Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje (MŽSPP) stacionirani na severu. Učesnici su na prostornoj i sektorskoj osnovi radili u grupama, pri čemu je svakoj grupi dodeljen poseban aspekt za vežbu mapiranja, kao što je na primer upotreba zemljišta i prirodnih resursa, tehnička infrastruktura (otpadne vode, struja, telekomunikacija itd), transport i putne mreže, centri za socijalne usluge i drugi javni objekti kao što su škole, zgrade Vlade i zdravstveni centri. Nakon kreiranja registra svih objekata, mreža i infrastrukturnih sistema, učesnici su nastavili sa mapiranjem na odštampanim formatima ortografsko-satelitskim snimaka za svaku opštinu. Druga vežba predstavlja pripremni rad za naredno georeferenciranje, koje će sprovesti tim UN-Habitat-a.

Sledeća aktivnost će biti fotografska dokumentacija sistema, objekata i mreža koje su mapirane tokom radionica. Sesije na terenu će se održati u drugoj polovini juna. Učesnici su već prisustvovali jednodnevnoj obuci o Geografskom informacionom sistemu (GIS) koja je održana u saradnji sa Institutom za prostorno planiranje (deo MŽSPP-a).

Program Podsticanje sveobuhvatnog razvoja i dobrog upravljanja na severu Kosova , finansira Švedska agencija za razvoj i saradnju (SIDA). Cilj programa je da ojača opštinske kapacitete za planiranje u severnim opštinama Kosova i promoviše načela dobrog upravljanja, kao što su transparentnost i odgovornost, u odgovarajućim administracijama lokalne samouprave. Program takođe nastoji da ojača društvenu povezanost, podrži aktivno učešče civilnog društva i podsti?e napore u pogledu integracije.

Posetite Fejsbuk stranicu „Program za inkluzivni razvoj“ za objavljene novosti na društvenim mrežama o ovoj inicijativi.

 

 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Medija Centar > Vesti i dogadjaji