Vesti i dogadjaji

Regionalna konferencija: Unapređenje prava na grad za sve poboljšanjem javnog prostora i urbane bezbednosti na Balkanu

UN-Habitat i UN Women su 6. i 7. decembra 2017. godine u Skoplju, Makedonija, zajedno organizovali regionalnu konferenciju o „Unapređenju prava na grad za sve poboljšanjem javnog prostora i urbane bezbednosti“. Učesnicima konferencije je pružena mogućnost da prikažu najbolje regionalne i međunarodne prakse i da diskutuju o poboljšanju javnog prostora i urbane bezbednosti na Balkanu, sa posebnim fokusom na žene i devojke. Učesnici su istakli hitnu potrebu za holističkim, integrisanim i rodno osetljivim pristupima urbane bezbednosti i projektovanju, planiranju i upravljanju javnim prostorom.

Konferencija je okupila više od 80 ljudi iz 8 zemalja, iz različitih sektora i nivoa upravljanja; uključujući ključne predstavnike centralne vlade, opština, policije, univerziteta i organizacija civilnog društva. Prezentatori iz Prištine, Skoplja, Beograda, Pariza, Bolonje i Delhija su prikazali inovativne vodeće projekte i najbolje prakse u kojima su usvojeni holistički pristupi razvoju i upravljanju javnim prostorom. Uloga profila javnog prostora i priručnika za projektovanje urbanih prostora u izradi sveobuhvatnih politika na nivou grada zasnovane na informacijama koje na efikasan način rešavaju urbanu bezbednost, razmatrana je kroz niz regionalnih i međunarodnih studija slučaja. Predstavnik opštine Priština predstavio je profil javnog prostora Prištine koji je završen u okviru Projekta pravo na grad. Prezenteri su takođe detaljno opisali iskustva stečena primenom Priručnika za urbani dizajn Beograda i Priručnika za benčmarking u javnom prostoru i rodu na teritoriji Pariza.

Drugo ključno pitanje je bilo kako unaprediti prijavljivanje i odgovoriti na uznemiravanje i nasilje na javnim mestima. Girls Coding Kosova, REACTOR i Safetipin predstavili su tri različite platforme mobilnog prijavljivanja seksualnog uznemiravanja koje su razvijene za Prištinu, Skoplje i Delhi. Prezenteri su prikazali kako ove aplikacije funkcionišu u cilju povećanja urbane bezbednosti na javnim mestima i pružili su zanimljive tačke poređenja između različitih modela. Policija Kosova je obezbedila dalji uvid u to kako će prenos platforme WalkFreely u policiju u Prištini konkretno poboljšati sposobnost policije da odgovori na slučajeve uznemiravanja i nasilja na javnim mestima.

U okviru drugog dana konferencije razmenjena je platforma više zainteresovanih strana i cilju utvrđivanja zajedničkih prioriteta i preporuka za poboljšanje učinka gradova ka postizanju dostupnog javnog prostora i rodne ravnopravnosti kao što je utvrđeno u okviru ciljeva održivog razvoja. Učesnici su formirali grupe koje su se posebno fokusirale na planiranje i upravljanje javnim prostorom, uznemiravanje na javnim mestima i na međuinstitucionalne koalicije. Učesnici su istakli prioritet potrebe povećanja učća žena u proces planiranja urbanih javnih prostora, od nivoa zajednice do nivoa donošenja odluka.

 

Regionalna konferencija je deo aktuelnog zajedničkog projekta UN-Habitat Kosovo i UN Women Kosova i Makedonije. Projekat pravo na grad teži poboljšanju prava na grad za sve smanjenjem rodnih nejednakosti u pristupu javnom prostoru. Zasniva se na partnerstvima sa lokalnim vlastima, mehanizmima rodne ravnopravnosti, univerzitetima, telima za sprovođenje zakona i ključnim inicijativama civilnog društva za prava žena.

Nakon konferencije, revizija bezbednosti žena u Prištini i izrada profila javnog prostora u Skoplju će započeti u januaru 2018. godine kao deo Projekta pravo na grad. Osim toga, na osnovu diskusija na konferenciji, težiće se proširenju projekta na regionalni program koji uključuje Kosovo, Makedoniju, Srbiju, Crna Goru, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju.

 

UN Habitat Kosovo je zahvalan na podršci projektu Blok po blok, UN Women Kosovo i UN Women Makedonija koju su pružili konferenciji i Projektu pravo na grad.

U cilju dobijanja novih informacija, molimo vas pratite Block by Block Priština na fejsbuku:

https://www.facebook.com/BllokpasBlloku/


Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Medija Centar > Vesti i dogadjaji