Publikacije

MuSPP bilten 6

Abstrakt:

Godina publikacije: Juni 2008

Otvori PDF

MuSPP bilten 5

Abstrakt:

Godina publikacije: Februar 2008

Otvori PDF

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Publikacije > Publikacije Programa Pomoci... > Bilteni