Publikacije

Letak radionice o neformalnim naseljima odrzane u Djakovici

Abstrakt: Preuzmite letak sa sajt-a da bi ste dobili vise informacija o neformalnim naseljima u Djakovica

Godina publikacije: Decembar 2006

Otvori PDF

Letak o neformalnim naseljima

Abstrakt: “Za bolji zivot u nasim opstinama” je naziv letka razvijenog kao deo kampanje informisanja o usavrsavanju urbanizma i regularizaciji neformalnih naselja na Kosovu.

Godina publikacije: Decembar 2006

Otvori PDF

MuSPP poster

Abstrakt: Preuzmite poster Programa Pomoci Prostornom Planiranju Opstinama (MuSPP).

Godina publikacije: Oktobar 2006

Otvori PDF

Program Pomoci Prostornom Planiranju u Opstinama (MuSPP) brosura

Abstrakt: The brosura obezbedjuje generalne infotmacije o Programu Pomoci Prostornom Planiranju opstinama (MuSPP) UN-HABITAT-a na Kosovu. Brosura je dostupna na tri jezika.

Godina publikacije: August 2006

Otvori PDF

Brosura-Postavljanje novog ukljucujuceg strateskog sistema planiranja na Kosovu

Abstrakt: Brosura o postavljanju novog ukljucujuceg strateskog sistema planiranja na Kosovu je razvijena kao deo vecih radova UN-HABITAT-a o urbanom planiranju u zemljama u tranziciji.Ova brosura ilustruje kako je UN-HABITAT primenio urbano planiranje I dizajn u doprinosu ka odrzivom razvoju ljudskih naselja u Kosovskim opstinama.Brosura je predstavljena tokom foruma svettskog urbanizma odrzanog u Vancouver-u Juna 2006 g.

Godina publikacije: Juni 2006

Otvori PDF

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Publikacije > Publikacije Programa Pomoci... > Promotivni Material