Publikacije

Informacija - Konferencija o Vizije kao Sredstvo Participativnog Planiranja

Abstrakt:

Godina publikacije: Novembar 2010

Otvori PDF

Predavanje - Odrzivog Urbanog i Ruralnog Razvoja

Abstrakt:

Godina publikacije: Novembar 2010

Otvori PDF

WHD '10 - Poster

Abstrakt:

Godina publikacije: Septembar 2010

Otvori PDF

Turneja Kulture '10 - Poster

Abstrakt:

Godina publikacije: Septembar 2010

Otvori PDF

Turneja Kulture '10 - Flajer

Abstrakt:

Godina publikacije: Septembar 2010

Otvori PDF

Brosura MuSPP2

Abstrakt:

Godina publikacije: Januar 2010

Otvori PDF

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Publikacije > Publikacije Programa Pomoci... > Promotivni Material