Publikacije

Letak o Neformalnim Naseljima

Abstrakt:

Godina publikacije: Decembar 2007

Otvori PDF

MuSPP banner

Abstrakt:

Godina publikacije: Maj 2007

Otvori PDF

Letak vizioniranja

Abstrakt: 4 strane letka MuSPP-a ‘’Vizioniranje tvog grada’’ ima za cilj promovisanje Vizioniranja kao najznacajnijeg elementa lokalno ukljucenog procesa prostornog planiranja,primenljivim u svim opstinama na Kosovu.Letak je koristen kao trening materijal tokom radionica vizioniranja.

Godina publikacije: Februar 2007

Otvori PDF

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Publikacije > Publikacije Programa Pomoci... > Promotivni Material