Nove publikacije

PROGRAM PODRŠKE PROSTORNOM PLANIRANJU OPŠTINA NA KOSOVO

PROGRAM PODRŠKE PROSTORNOM PLANIRANJU OPŠTINA NA KOSOVO

Otvori PDF

INTEGRISANJE RODNIH PITANJA U PROSTORNO PLANIRANJE: PRISTUP KORAK PO KORAK ZA OPŠTINE

INTEGRISANJE RODNIH PITANJA U PROSTORNO PLANIRANJE: PRISTUP KORAK PO KORAK ZA OPŠTINE

Otvori PDF

PRETVARANJE PROSTORA U MESTA

PRETVARANJE PROSTORA U MESTA

Otvori PDF

U fokusu

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pri�tini

Adresa: Ministries Building "Rilindja" 10th Floor, Prishtina, Kosovo
Telefon: +381 38 20032611;
Faks: +381 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

POSLEDNJE VESTI

 • Regionalna konferencija: Unapređenje prava na grad za sve poboljšanjem javnog prostora i urbane bezbednosti na Balkanu

  07 Decembar 2017

  UN-Habitat i UN Women su 6. i 7. decembra 2017. godine u Skoplju, Makedonija, zajedno organizovali regionalnu konferenciju o „Unapređenju prava na grad za sve poboljšanjem javnog prostora i urbane bezbednosti“. Učesnicima konferencije je pružena mogućnost da prikažu najbolje regionalne i međunarodne prakse i da diskutuju o poboljšanju javnog prostora i urbane bezbednosti na Balkanu, sa posebnim fokusom na žene i devojke. Učesnici su istakli hitnu potrebu za holističkim, integrisanim i rodno osetljivim pristupima urbane bezbednosti i projektovanju, planiranju i upravljanju javnim prostorom.

 • PAŽLJIVO RAZMIŠLJANJE I ZAJEDNIČKO PROGRAMIRANJE SA SEVERNIM OPŠTINAMA, LEPOSAVIĆ, SEVERNA MITROVICA, ZUBIN POTOK I ZVEČAN

  24 Novembar 2017

  Tokom tre?e nedelje novembra 2017. godine, u okviru Programa sveobuhvatnog razvoja i uz podršku UN-Habitat-a i organizacije , održana jeprogramska radionica uz u?eš?e više od trideset i pet predstavnika iz partnerskih opština Leposavi?, Severna Mitrovica, Zubin Potok i Zve?an, kao i predstavnika Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje (MŽSPP) i Ministarstva za lokalnu samoupravu.

 • Od osnovne procene ka zajedničkom programiranju podrške za Srbicu i Vučitrn

  15 Septembar 2017

  Prošle nedelje, od 10. do14. septembra 2017. godine, u Draču su održane programske radionice za dve partnerske opštine (Srbica i Vučitrn) u sklopu Programa sveobuhvatnog razvoja. Glavna svrha radionica bila je upoznavanje raznih opštinskih službenika iz različitih odeljenja sa značajem za prostorno planiranje i njihovim ulogama, posebno kada je u pitanju izrada i implementacija različitih planskih dokumenata. Konkretnije, ove radionice su imale za cilj da sve učesnike upoznaju sa ciljevima Programa sveobuhvatnog razvoja i odgovarajućim komponentama kreiranim prema njihovim potrebama, a da budu podržane od strane UN-Habitat-a, PAX-a i CBM-a, kao i obavezivanje svih zainteresovanih strana da se posvete i preuzmu odgovornost tokom izrade i implementacije radnih planova za ove komponente.

 • Program sveobuhvatnog razvoja - Radionica previzioniranja

  30 Juni 2017

  30. juna, 2017, održana je radionica previzioniranja za sve partnere Programa sveobuhvatnog razvoja. Cilj radionice je bio da se podele i razmene iskustva o instrumentima i metodologiji vizioniranja, pre budućeg sprovo?enja ove metode u sedam partnerskih opština: Leposavić, Južna Mitrovica, Severna Mitrovica, Zubin Potok, Zvečan, Srbica i Vućitrn.

 • Program sveobuhvatnog razvoja: Završene radionicekartografske dokumentacije

  08 Juni 2017

  Tokom prve nedelje juna 2017., UN-Habitat je održao niz radionica za kartografsku dokumentaciju za službenike sa centralnog nivoa i nivoa opština iz četiri opštine sa ćinskim srpskim stanovništvom, Zvečan, Zubin Potok, Leposavić i Severna Mitrovica. Radionice su deo Programa za sveobuhvatni razvoj , inicijative koju sprovodi UN-Habitat i njene partnerske agencije PAX i Community Building Mitrovica(CBM) u sedam opština.

 • Održana je obuka za GIS sa opštinskim timovima za planiranje na severu Kosova

  30 Maj 2017

  Krajem maja 2017. godine UN-Habitat je u saradnji sa Institutom za prostorno planiranje pri Ministarstvu za životnu sredinu i prostorno planiranje (MŽSPP) održao jednodnevnu obuku za Geografski informacioni sistem (GIS). Uvodna obuka za WebGIS-u (geo-portal) i QGIS-u je 30. maja održana od strane stručnjaka za GIS iz MŽSPP-a. Obuka je održana u okviru Programa za sveobuhvatni razvoj , četvorogodišnjeg programa koji zajednički realizuju UN-Habitat, PAX i Community Building Mitrovica(CBM).

 • Oštinski profil i rod u severnim opštinama

  03 Mart 2017

  Poćetak marta je oznaćen brojnim uspešnim bilateralnim sastancima i fokus grupama, kao deo planiranih aktivnosti vezanih za ''rodnu analizu'' posebno za sever Kosova. Ove aktivnosti su u okviru programa ''Podsticanje sveopšteg razvoja i dobrog upravljanja na severu Kosova'' koji sprovode UN-Habitat i PAX/Community Building Mitrovica.

Vise vesti

You have an old version of Flash Player. Download the new version.